28.04.2004

В Київській міській державній адміністрації (КМДА) відбулася робоча нарада щодо аналізу роботи зі зверненнями громадян в 2003р. та І кварталі 2004р. з питань кабельного телебачення (КТБ) та основних заходів у поліпшенні задоволення потреб мешканців міста послугами КТБ.

На нараді, яку вів начальник Управління зв’язку, телекомунікацій та інформатизаціїКМДА Баранов О.А. були присутні представники головних управлінь з питань ціновоїполітики КМДА; у справах захисту прав споживачів; соціального захисту населення Антимонопольного комітету України; заступники голів районних рад та голів районних держадміністрацій у м. Києві; оператори кабельного телебачення в м. Києві.

В своїй доповіді Баранов О.А. повідомив про ріст звернень щодо порядку та умов надання послуг кабельного телебачення, та зазначив, що основна їх маса містить прохання зменшення плати за послуги кабельного телебачення у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем.

За результатами вивчення звернень, він запропонував деякі можливі шляхи вирішення проблем для задоволення потреб мешканців Києва в т. ч. абонентів КТБ, а саме:

 1. Компенсацію абонентам витрат на послуги КТБ (абонплати) шляхом надання їм адресноїдопомоги;
 2. Відновлення ефірних антен та будинкових розподільчих мереж в будинках.
 3. Більш широкого застосування цифрових технологій трансляціїтелевізійного сигналу.

На нараді з повідомленням про роботу компанії Воля виступив заступник директора ЗАТ «Воля-кабель» Гріцак К.І., який зауважив, що при розгляді питань щодо характеру звернень громадян, з’ясовується, що основна їх маса стосується:

 • неможливості малозабезпеченими верствами населення оплачувати послуги кабельного телебачення;
 • пропозиціїщодо розширення асортименту пакетів телевізійних програм;

Щодо організації роботи зі звареннями громадян, учасникам наради було повідомлено що на ЗАТ «Воля-кабель»:

 1. Створено Служба по роботі зі звертаннями громадян (СРЗГ). Служба складається з висококваліфікованих спеціалістів, що мають необхідний життєвий досвід та фахову підготовку, штатна кількість — 11 осіб.
 2. Розроблено і введено в дію положення «Про роботу зі звертаннями громадян компанії Воля», яке регламентує в цілому діяльність компаніїв цьому напрямку.
 3. Видано Наказ № 45 від 22 жовтня 2003р. «Про порядок організації і проведення особистого прийому громадян посадовими особами ЗАТ «Воля-Кабель». Цим же наказом затверджений графік проведення особистого прийому.
 4. Діють п’ять пунктів прийому громадян, що зручно розташовано по всій території міста.
 5. Працює потужна диспетчерська служба. Штат: 40 осіб, три зміни, з 8 до 21 години, без вихідних.
 6. У відповідності до вимог законодавства пункт прийму абонентів обладнано куточками споживача та книгою скарг та пропозицій. Так, за 2003 рік зареєстровано 15 звертань і 6 подяк, за перший квартал 2004 року — 4 звертання і 3 подяки.
 7. Ведеться журнал обліку звернень громадян як в паперовому, так і в електронному вигляді.
 8. Налагоджено тісні співпрацю з органами захисту справ споживачів, антимопольного комітету та управлінь КМДА.
 9. Інші заходи, що забезпечують належний рівень організації роботи зі зверненнями громадян.

ЗАТ «Воля-кабель» тісно співпрацює з працівниками Головного Київського міського управління у справах захисту прав споживачів. Форма роботи — спільні комісіїта спільні виїзди. У 2003 році здійснено 16 спільних виїздів і 3 виїзди проведено у першому кварталі 2004 року.

Крім того, працівниками служби розглядаються звертання громадян, надіслані на адресу підприємства по електронній пошті, за підсумками розгляду яких абонентам направляються відповіді на їхні електронні адреси.

Так, у 2003 році надійшло 1430 звертань в електронному вигляді, а в першому кварталі 2004 року — 571 звертання. Усі звертання відпрацьовані, і на них надані своєчасні відповіді. Ця форма роботи зі зверненнями громадян стає дедалі популярною.

Такий стан речей, в цілому забезпечує належний рівень роботи зі зверненнями громадян, про що також свідчить незначний відсоток повторних звернень з тих же питань — 0,03% від загальної кількості вихідної кореспонденції. Поодинокі затримки з наданням відповіді є виключенням.

Окремо слід доповісти про особистий прийом громадян керівництвом підприємствам. У 2003 році на особистий прийом було зареєстровано 558 осіб, прийнято 332 особи, не з’явилися на прийом — 226 осіб.

У першому кварталі 2004 року зареєстровано на особистий прийом 153 особи, прийнято — 104 особи, не з’явилися на прийом — 49 осіб.

Особисто директором підприємства Сергієм Юлійовичем Бойко лише у 2004 році було прийнято 18 громадян, та безпосередньо його заступниками 114 осіб.

Щодо кількісних показників, то у 2003 році на адресу підприємства надійшло 6106 письмових звертань, а у першому кварталі 2004 року — 2156, на які підготовлені і направлені громадянам відповіді замовленою поштою через поштові відділення зв’язку у встановлені законодавством строки.

Щодо встановлення спеціального тарифу на послуги кабельного телебачення, то кількість абонентів цієїкатегоріїсуттєво збільшилась після зміни тарифів (перший етап — розпорядження Київськоїміської Державної адміністрації № 1570 від 22 серпня 2003 року), та після впровадження в дію Доповнення 001.

Відносно роботи з малозабезпеченими верствами населення, заступник директора ЗАТ «Воля-кабель» повідомив таке.

ЗАТ «Воля-кабель» відповідно до Розпорядження Київської міської державної адміністраціївід 22.08.2003 № 1570 надає послуги кабельного телебачення за 1,00 грн незалежно від кількості каналів таким категоріям малозабезпечених громадян:

 • одинокі пенсіонери, які перебувають на обліку в районних територіальних центрах соціального обслуговування пенсіонерів;
 • інваліди війни;
 • інваліди I групи;
 • ГероїРадянського Союзу;
 • повні кавалери ордена Слави;
 • особи, нагороджені чотирма та більше медалями «За відвагу»;
 • Герої Соціалістичної праці;
 • Герої України;
 • повні кавалери ордена Трудової Слави.

Всього 11 категорій громадян користуються пільгами, загальна вартість послуг, що були фактично надані у I кварталі 2004 року становить понад 1200000 грн.

Крім того, ЗАТ «Воля-кабель», за власною ініціативою розробило та погодило з Головним управлінням соціального захисту населення КМДА Положення Про затвердження Положення про надання права окремим категоріям громадян сплачувати послуги соціального пакету аналогового кабельного телебачення за спеціальним тарифом, яке реально діє.

Дія цього положення розповсюджується на такі категорії громадян:

 • непрацюючі пенсіонери, пенсія яких не перевищує 200 грн. на місяць, що проживають одні і користуються субсидією на житлово-комунальні послуги;
 • малозабезпечені родини, що одержують державну соціальну допомогу.

Наголошую, що ці категоріїввело підприємство за власною ініціативою, розширивши кількість пільгових категорій малозабезпечених громадян.

Для одержання права оплачувати послуги соціального пакета &Laquo;Воля-Кабель»на особливих умовах по спеціальному тарифу абонент повинен:

 • написати заява встановленої форми;
 • одержати клопотання РУПСЗН;
 • надати документи, що підтверджують належність до вище перерахованих категорій громадян.

Документи приймаються співробітниками компанії у пунктах прийому абонентів (5 пунктів), удома при подачі відповідноїзаявки, а також надіслані поштою. Документи розглядаються на комісіїпідприємства.

Наказом № 38-у від 01.10.2003р. була утворена Комісія, метою роботи якої є облік особливостей користування послугою соціально не захищеними категоріями населення і забезпечення індивідуального підходу до кожного абонента.

Комісія складається з: голови комісії, секретаря комісії, 3-х членів комісії.

Періодичність роботи — 2 засідання на місяць.

На засіданні комісії індивідуально розглядається кожна заява, і супутні документи, на підставі яких приймається рішення про обслуговування на особах умовах по спеціальному тарифі терміном на 1 рік.

Інформація відпрацьовується в інформаційній системі обліку абонентів, складається протокол по кожному проведеному засіданню та абонентам рекомендованим листом надсилається виписки з протоколу з рішенням прийнятим Комісією.

За період з грудня 2003 року проведено 7 засідань комісії, на яких розглянуто 487 заяв, прийнято рішення задовольнити заяви 457 абонентам.

Як зауважив К. Гріцак, певну частину звернень становлять питання щодо стану розрахунків та питання передплати. Компанія в травні 2003 року впровадила в дію схему розрахунку по абонентній платі, як попередню оплату замовлених послуг, тобто абонентові пропонується оплатити послугу до початку її отримання.

Статистичні данні свідчать про в цілому прихильне ставлення абонентів, щодо цього нововведення, так понад 80 відсотків абонентів регулярно здійснюють оплату за даною схемою. Представлена динаміка свідчить що з кожним місяцем все більше та більше абонентів переходять на схему попередньої оплати.

Водночас з абонентами, що наполягають проти передплати проводиться індивідуальна робота, та в разі потребі укладається додаткова угода.

Завершуючи виступ, представник ЗАТ «Воля-кабель» наголосив, що Порушені питання потребують комплексного рішення, адже наразі діючі механізми соціального захисту є недостатньо ефективними, оскільки створюють підґрунтя для певноїнапруги, зловживань та є збитковими для підприємств, що надають послуги кабельного телебачення.

Також, як зауважив К. Гріцак, існуючі аналогові технологіїнеспроможні забезпечити широке розмаїття телекомунікаційних послуг, а отже потрібно впроваджувати революційні зміни в сфері надання послуг кабельного телебачення та сфери телекомунікацій.

В ситуації, що склалася «Воля-кабель» вбачає кілька шляхів для вирішення питання забезпечення попиту громадян у послугах кабельного телебачення, а саме:

 • адресна допомога безпосередньо кожному з малозабезпечених абонентів;
 • компенсація (дотація) підприємствам сфери кабельного телебачення витрат пов’язаних з обслуговуванням таких абонентів;
 • спільні діїпо прискореному впроваджені новітніх цифрових технологій, що дають розмаїття пакетів за ціною.

Отже, на думку фахівців Волі для того, щоб задовольнити потреби абонентів, необхідне серйозне реформування галузі КТВ, головними з яких повинні стати заходи щодо якомога швидшого втілення цифрового телебачення.

Адже в зверненнях, побажаннях, претензіях абонентів часто звучать питання про те, чи планує компанія якісь радикальні кроки щодо покращення послуги та обслуговування. Іншими словами, абонентів цікавить — чи будуть здійснені якісь кроки, які забезпечать прорив на ринку послуг кабельного телебачення. Ми ділимося планами з нашими абонентами і відповідаємо — так, такий прорив буде! І зв’язаний він буде зі зміною технологій та стандартів.

Справа в тому, що можливості звичайного, аналогового телебачення уже себе вичерпують, і з кожним днем стають все більш уразливими до різного роду завад — зовнішніх і внутрішніх електромагнітних випромінювань, інших впливів. Окрім того, аналогове телебачення має досить обмежені пропускні можливості, і потреби все більшоїкількості каналів з все більш вузькою тематикою і широким вибором телевізійних пакетів може задовольнити лише цифрове телебачення.

Отже, наступив момент, коли потрібно сказати — стара технологія повинні поступитися місцем новій технології. І ця стара зв’язана з аналоговим мовлення, а нова — з цифровим.

І ми, як відкрита компанія вважаємо своїм обов’язком довести до відома громадян Києва цю інформацію. Адже першим цифровим містом України буде Київ.

Важливо, що впровадження цифрових технологій в телекомунікаційних мережах повністю відповідає державній політиці в цій сфері, та буде ґрунтуватись на Концепціїрозвитку кабельних телемереж міста Києва та основних заходів щодо її реалізації, що була затверджена на VI сесії XXIV скликання Київради рішенням від 23 жовтня 2003 року № 82/956.

Пропозиції, що надходили від учасників наради буде ґрунтовно досліджено та прийняті до впровадження.

За результатами наради передбачається звернення до Київської міської ради для прийняття рішення щодо подальшого розвитку сфери кабельного телебачення в м. Києві.

Відділ зі зв’язків з громадкістю компанії Воля

info@volia.com