ВОЛЯ включила Одеську національну академію зв'язку у свою мережу

07.11.2014

4 листопада 2014 року компанія ВОЛЯ й Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова представили перший спільний проект − лабораторію з вивчення принципів надання послуг цифрового телебачення й широкосмугового доступу в Інтернет.

Встановлений на кафедрах «Телебачення і радіомовлення» й «Мережі зв'язку» одного з найстаріших вузів країни комплекс під’єднано до комерційної мережі компанії і включає в себе цифрову головну станцію й частину кабельної мережі. Він дає студентам змогу на практиці вивчати технології надання цифрового телебачення на базі стандартів DVB-C (цифрове телебачення) і ОТТ (інтерактивне телебачення), а також високошвидкісного доступу в Інтернет з використанням прогресивної технології DOCSIS.
− Бізнес на практиці стає відповідальним за те, як розвивається суспільство. Одна з найбільших телекомунікаційних компаній світу організувала в академії міні-копію своєї технічної мережі. На цьому обладнанні студенти зможуть практично вивчати всі етапи процесу, починаючи з формування сигналу й закінчуючи його надходженням на обладнання абонента. Наша співпраця з ВОЛЕЮ − це запорука підйому рівня вітчизняного інженерного співтовариства. Для нас важливо, що в нас бачать партнерів. Партнерів у плані впровадження нових технологій, − говорить Петро Воробієнко, ректор Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова.− Відсутність взаємодії між промисловістю, технологіями, наукою й бізнесом призвела до того, що сьогодні Україна трохи відстає в телекомунікаційному розвитку від Європи. Подібні проекти покликані докорінно змінити ситуацію. Для навчального процесу важливо, що обладнання, передане академії, є аналогічним тому, що працює сьогодні в мережах і експлуатується не тільки в Україні, а й у більшості країн світу, − вважає Олександр Салабай, представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення в Одеській області.

− Наша компанія, як найбільший гравець на ринку, зацікавлена в підготовці кваліфікованих кадрів, які працюватимуть в Україні. Навіть більше, ми надаємо студентам можливість працювати з технологіями, які вперше впровадили в нашій країні. Тому наше головне завдання в цьому проекті − підтримати й озброїти практичними знаннями майбутнє покоління новаторів. Крім того, для роботи з новими технологіями нам потрібні люди й нові знання. Ми створюємо умови, щоб далі йти разом, − підкреслює Джордж Жембері, генеральний директор компанії ВОЛЯ.

Співпраця Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова й ВОЛІ не обмежується створенням лабораторної бази. Найкращі студенти вузу мають змогубрати участь у програмі професійного розвитку, яка діє в компанії. Тільки у поточному роціза цією програмою три випускники академії отримали запрошення на роботу в компанію ВОЛЯ.

− Створення нової лабораторії вносить істотний практичний внесок у підготовку фахівців, які працюють у сфері цифрових телетехнологій, в частині безпосереднього спілкування студентів із використовуваною в реальній практиці апаратурою, основні риси якої будуть актуальні протягом тривалого періоду часу. Поєднання лабораторного практикуму з діючою на кафедрі, розробленою фахівцями кафедри системою моделей основних компонентів наскрізного тракту цифрового телебачення, що характеризує всі основні етапи формування, обробки й передавання аудіовізуальної інформації, виводить на новий рівень можливості освітнього процесу. Це дозволяє істотно підвищити ефективність і практичну спрямованість підготовки фахівців і таким чином наблизити їх до здатності вирішувати завдання подальшого технічного прогресу цифрових технологій, − зазначає Олег Гофайзен, завідувач кафедри «Телебачення і радіомовлення» Одеської національної академії зв'язку ім. О. C. Попова.

−Сьогоднішній системі освіти бракує розвинутої, високотехнологічної лабораторної бази, що відображає сучасний рівень науково-технічного прогресу в такій наукомісткій сфері, як телекомунікації, − зазначає Леся Нікітюк, завідувач кафедри «Мережі зв'язку»Одеської національної академії зв'язкуім. О. C. Попова. − Ми, як випускна кафедра за спеціальністю «інформаційні мережі зв'язку», вкрай зацікавлені в конкурентоспроможності наших випускників на ринку праці й докладаємо всіх зусиль для їх практичної підготовки до майбутньої роботи з найсучаснішим обладнанням. Тому тісно співпрацюємо з найбільшими телекомунікаційними компаніями нашого регіону. Ось тепер встановили контакти з компанією ВОЛЯ, що, без сумніву, забезпечить ще вищу якість вирішення поставлених перед нами завдань.

Про лабораторію

Обладнання розміщено на двох кафедрах академії − «Телебачення і радіомовлення» й «Мережі зв'язку». На кафедрі «Телебачення і радіомовлення» діє цифрова головна станція Teleste для формування телесигналів у стандарті DVB-C і стенд із фрагментом HFC-мережі доступу в Інтернет за технологією DOCSIS на базі головної станції кабельних модемів Terayon 3200.

Стенд із таким самим фрагментом HFC-мережі є й на кафедрі «Мережі зв'язку».

Загалом апаратно-програмний комплекс ВОЛІ дає змогупід час навчально-практичних занять:

  • освоїти принципи організації надання інтерактивних послуг на базі мережі кабельного телебачення й доступу в Інтернет з використанням технології DOCSIS;
  • отримати практичні навички конфігурації й експлуатації радіочастотного модуля головної станції кабельних модемів;
  • освоїти способи керування доступом до інтерактивних послуг;
  • ознайомитися на практиці з принципами формування багатопрограмного транспортного потоку MPEG TS та методами вимірювань у ньому для контролю якості роботи;
  • виробити навички конфігурування й технічної експлуатації головних станцій кабельного телебачення, зокрема, вивчити принципи формування сигналу DVB-C ITU-T J.83B, методику проведення радіочастотних вимірювань за допомогою апаратних і програмних аналізаторів та ін.;
  • освоїти принципи організації мовлення й технічні принципи реалізації основних послуг через мережу Інтернет за допомогою технологій IPTV та OTT, отримати навички проведення відповідних вимірювань.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Співпраця з профільними вузами

ВОЛЯ вже протягом тривалого часу реалізує програму підвищення якості підготовки фахівців для сфери телекомунікацій.

Компанія тісно взаємодіє з двома профільними навчальними закладами, випускники яких найчастіше приходять до неї на роботу. Це Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова та Київський коледж зв'язку. Один із напрямів співпраці з цими навчальними закладами − надання їм обладнання для навчальної практики.

Травень 2014 року − надано міні-копію мережі ВОЛІ Київському коледжу зв'язку.

Листопад 2014 року − встановлено міні-копію мережі ВОЛІ в Одеській національній академії зв'язку ім. О. С. Попова.

Жовтень 2014 року − фахівці компанії ознайомили представників Київського коледжу зв'язку з принципами побудови інноваційного call-центру та надали консультації для створення такого центру на базі коледжу.

З початку 2014 року в компанії ВОЛЯ пройшли практику 16 студентів вітчизняних вузів.

Програма професійного розвитку студентів

У березні 2014-го в компанії стартувала програма професійного розвитку студентів вищих навчальних закладів. Перед майбутніми фахівцями відкрили двері технічний, фінансовий, маркетинговий підрозділи й відділ кадрів компанії ВОЛЯ.

Програма охопила студентів Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, Національного технічного університету України «КПІ», Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана та Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова.

ВОЛЯ підтримує різні формати співпраці з українськими вузами − від майстер-класів своїх фахівців до участі в ярмарках вакансій. Великий інтерес у представників вузів викликала можливість відвідувати робочі майданчики ВОЛІ; тому додався ще один формат співробітництва − День відкритих дверей для студентів, коли юнаки й дівчата можуть відвідати Центр керування мережею ВОЛІ й call-центр.

Компанія зацікавлена у співробітництві як із профільними навчальними закладами, так і з непрофільними, фахівці яких можуть працювати в різних її підрозділах.Прес-релiз
Завантажити, 187 КБ